Disclaimer

Dutch Consultants doet zijn uiterste best om de website te onderhouden en te blijven ontwikkelen. Er bestaat echter een mogelijkheid dat informatie niet meer volledig en/of juist is zoals deze wordt aangegeven op de website van Dutch Consultants. In dit geval aanvaardt Dutch Consultants geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie die er op de website wordt verstrekt. Aan de inhoud van deze website van geen verplichting van Dutch Consultants worden ontleend, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen en ondertekend door de eigenaar van Dutch Consultants.

In verschillende blogs of op andere pagina’s van de website van Dutch Consultants kan er worden doorverwezen of doorgelinkt naar een website van derden, waar Dutch Consultants geen invloed op kan uitoefenen. Dutch Consultants draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor deze informatiebronnen.

Dutch Consultants is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Flevoland onder het nummer 64951154. De algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder vernoemd inschrijvingsnummer zijn geldig op de dienstverlening van Dutch Consultants. Tevens zijn het beeldmerk en het merk Dutch Consultants gedeponeerd aan Dutch Consultants.

Alle content die te vinden is op de website van Dutch Consultants, waaronder de teksten, de foto’s en afbeeldingen behoren toe aan Dutch Consultants, tenzij anders wordt aangegeven. Er mag niets van deze website verveelvoudigd en/of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Dutch Consultants.